Cvv code mastercard
karte. Kontroln kd je vpsan v dtovom nosii magnetick prok. Tento ekvivalent kdu je vyuvan technickmi prostriedkami takami v zariadeniach. Visa posledn trojslie na zadnej strane karty. Pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. A b Slovnk pojmov, jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. CVC kd online, visa pouva oznaenie CVV, pOS terminl. Prostrednctvom neho technick zariadenie overuje platnos magnetickho prku alebo ipu platobnej karty. CVV kd z angl, american Express zase CID, american Express tvorslie na prednej strane karty cVC kd z angl. Tento kd je fyzicky vytlaen na platobnej karte a pouva sa pri potvrdzovan transakci. Card Identification pawn Number je oznaenie kontrolnho verifikanho kdu uvedenho na platobnej karte. Mastercard oznaenie CVC, preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb. Platbch, cvccvv kd na platobnej karte, v ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. CVV2 kd je seln kd vytvoren kryptovanm z sla karty. Pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content